VEREISTEN DUOKOOP
Je kunt alle type woningen Duokopen. Het maakt niet uit of het een appartement, eengezinswoning, vrijstaand huis of nieuwbouwwoning is.

Er zijn een paar eisen:


  • De Duokoper moet de woning bewonen.
  • Er moet een schoongrondverklaring zijn.
  • De grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde) mag niet groter zijn dan 50%.
  • Duokoop is alleen verkrijgbaar in combinatie met een NHG hypotheek.
  • Duokoop is verbonden aan strikte criteria met betrekking tot je inkomen en de woning. Zo worden de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de Nationale Hypotheek Garantie gehanteerd om je inkomen te toetsen.
Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.