VEREISTEN DUOKOOP
Alle type woningen
Duokoop is toepasbaar voor alle type woningen. Het maakt niet uit of het een appartement, eengezinswoning, vrijstaand huis of nieuwbouw woning is.

Er zijn een paar eisen:

  • De erfpachter moet de woning bewonen
  • Er moet een schoongrondverklaring zijn.
  • De grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde) mag niet groter zijn dan 50%.
Alleen met NHG
Duokoop is alleen verkrijgbaar in combinatie met een NHG hypotheek.
Genoeg inkomen
Duokoop is verbonden aan strikte criteria met betrekking tot je inkomen en de woning. Zo worden de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de Nationale Hypotheek Garantie gehanteerd om je inkomen te toetsen.

Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.
« Ga terug naar Zo werkt ‘t