VEELGESTELDE VRAGEN

WELKE RECHTEN HEEFT DE GRONDEIGENAAR?

Bij verkoop van de grond door de grondeigenaar is de koper van de grond gehouden aan alle bepalingen van het erfpachtcontract. Het contract kan niet eenzijdig worden aangepast. De nieuwe koper kan dus het contract niet wijzigen zonder jouw toestemming. Voor de Duokoper verandert er dus niks, behalve dat je een nieuwe grondeigenaar krijgt.

Nee. De koper van de grond, altijd een institutionele belegger zoals een pensioenfonds, kan niet bepalen hoe jij de grond mag gebruiken of wat jij ermee mag doen. De grondaankoop wordt door het pensioenfonds gekocht als een belegging. Voor het gebruik van de grond betaal je maandelijks een vergoeding aan de grondeigenaar: de canon. Dit is te vergelijken met huur.

Nee, de koper van de grond is slechts financieel betrokken en zal zich niet bemoeien met hoe jij de grond gebruikt. Je mag dus binnen de kaders van het bestemmingsplan alles met de grond doen. Net zoals je dat zou doen als je eigenaar van de grond was geweest.

Voor de Duokoper heeft een faillissement van de grondeigenaar geen gevolgen. Het erfpachtcontract is eeuwigdurend en kan niet eenzijdig worden gewijzigd, ook niet door een curator. De eigenaar van de grond is een pensioenfonds, de kans dat een pensioenfonds failliet gaat is zeer gering. Maar in het zeer onwaarschijnlijke geval dat het pensioenfonds failliet zou gaan verandert er voor de Duokoper dus niks, behalve dat je een nieuwe grondeigenaar krijgt.

Bij Duokoop wordt de grond gekocht door een pensioenfonds. Pensioenfondsen investeren veel in de woningmarkt door woningen te kopen en te verhuren en door hypotheken voor het kopen van woningen te verstrekken. Sinds kort investeren pensioenfondsen nu ook in Duokoop zodat starters een meer passende woning kunnen kopen.

STAAT JE VRAAG ER NIET BIJ?

Stel je vraag aan één van onze medewerkers.
Contact opnemen »