VEELGESTELDE VRAGEN

WAT IS DUOKOOP?

In principe kun je elke woning in Nederland met Duokoop kopen. Het maakt niet uit of het een appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning is. Er zijn natuurlijk een aantal vereisten. Zo mag de woning niet meer waard zijn dan €580.000. Ook moet de woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden gekocht. Om een woning te kunnen kopen moet je in staat zijn om een hypotheek af te sluiten. Dit wordt bepaald door je inkomen te toetsen aan de hand van de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de NHG.

Neem voor meer informatie contact op met Duokoop of een hypotheekadviseur in de buurt en vraag naar de voorwaarden.

Zie ook: www.duokoop.nl/vereisten

Met Duokoop is een koopwoning sneller haalbaar.

Stel, je hebt je droomhuis gevonden en het kost 200.000 euro. Maar met je huidige inkomen kun je maar 185.000 euro lenen bij een bank.

Kopen wordt ‘m dus niet, maar je kunt deze woning wel Duokopen! Met Duokoop koop je namelijk alleen de stenen, niet de grond.

De grond wordt door ons gekocht. Hoeveel de grond waard is, bepaalt een onafhankelijke taxateur.

Stel dat de grond 70.000 euro waard is, dan heb je nog maar een hypotheek nodig van 130.000 euro, en zo kun je het huis toch kopen.

Voor het gebruik van de grond betaal je ons een maandelijks bedrag, dit heet canon. Deze canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met Duokoop heb je een grotere koopcapaciteit. Dat betekent dat er meer koophuizen binnen je budget passen. Je droomhuis is dus sneller binnen bereik zonder dat je meer risico loopt.

Als je Duokoopt, doe je dat voor onbepaalde tijd, dus je mag de grond gebruiken zoals je wilt. Wil je de woning verbouwen, een boom planten of een schuurtje neerzetten? Geen probleem.

Daarnaast kun je de grond op elk gewenst moment alsnog kopen tegen duidelijke voorwaarden.

Koopcapaciteit geeft aan tot welk bedrag je een woning kan kopen op basis van je inkomen. Met Duokoop heb je in de meeste gevallen een grotere koopcapaciteit op de huizenmarkt.

Als je huurt, bouw je geen kapitaal op. En huren is vaak duurder dan kopen. Het voordeel is wel dat je de huur meestal op korte termijn kunt opzeggen.

Als je een huis koopt kan dat niet. Dan moet je wachten tot er een koper is en tot die tijd elke maand je maandlasten betalen. Bij een gewone hypotheek is al het bezit van jou.

Met Duokoop zijn alleen de stenen van jou en pacht je de grond. Je hebt daardoor minder maandlasten. Met zowel kopen als Duokopen bouw je kapitaal op en heb je een fiscaal voordeel. Je bouwt met Duokoop minder kapitaal op, maar je hebt maandelijks meer te besteden en je komt sneller in aanmerking voor een koophuis.

Starters op de woningmarkt hebben nu het probleem dat de leencapaciteit is gedaald en dat de huizenprijzen zijn gestegen. Deze situatie maakt het voor starters moeilijker om aan een koophuis te komen. Duokoop kan voor deze doelgroep de oplossing zijn.

Canon is de maandelijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Stichting DNGB Fonds I. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde van de woning vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde en het canonpercentage worden bij aanvang van het contract bepaald. Het canonpercentage wordt mede bepaald door de kapitaalmarktrente, in het bijzonder de rente op Nederlandse staatsobligaties.

Als Duokoper ben je een maandelijks canonbedrag verschuldigd. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde vermenigvuldigd met het canonpercentage. Dit canonbedrag wordt bepaald bij vestiging van het erfpachtrecht.

De hypotheekrente is aftrekbaar van de inkomstenbelastingen. De aftrekbaarheid geldt ook voor de maandelijkse canon, mits het om een “eigen woning” gaat, dat wil zeggen: het huis moet je eigendom en je hoofdverblijf zijn. De erfpachter moet dus ook de bewoner van de woning zijn.

Het canonbedrag wordt enkel jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex (inflatie). De canon staat dus los van de jaarlijkse inflatiecorrectie voor eeuwig vast. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht waar vaak een herziening van de grondwaarde en canonpercentage is opgenomen.

Wettelijk gezien is canon aftrekbaar. Als deze wet zou veranderen zou dat alle vormen van erfpacht beïnvloeden. Dus ook contracten waarbij de gemeente, waterschappen, provincies en woningbouwcorporaties als verpachter optreden. De wet kan hierbij geen onderscheid maken tussen institutionele beleggers en de overheid.

Je moet maandelijks canon betalen, net zoals je de huur of de hypotheek moet voldoen. Bij langdurig verzuim start DNGB een incassoprocedure.

DNGB, de uitvoerder van Duokoop geeft een eerste waardebepaling van de grond onder de woning. Wanneer je voor Duokoop kiest, taxeert een Register Makelaar Taxateur de uiteindelijke waarde van de grond.

Duokopen is mogelijk bij woningen met een maximale grondwaarde van €290.000. De grondwaarde bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van de woning. Daarnaast kun je alleen Duokopen in combinatie met een hypotheek met NHG.

Elk appartement is gebouwd op een stuk grond. Het totale perceel onder het gebouw wordt toebedeeld aan de afzonderlijke appartementen. In de splitsingsakte wordt aangegeven welk percentage van de grond aan een appartement wordt toebedeeld. Een beëdigd taxateur kan met deze informatie de grondwaarde herleiden.

Nee. De waarde van de grond wordt niet herzien. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht die vaak wel grondwaarde herzieningsmomenten kennen.

Als erfpachter heb je dezelfde rechten als wanneer je de eigenaar van de grond zou zijn. Dus wil je een boom of een schuurtje in je tuin: geen probleem.

De gemeentelijke heffingen blijven gelijk aan de gemeentelijke heffingen die je zou betalen als je de woning zonder Duokoop koopt. De wet bepaalt dat de WOZ-beschikking betaald wordt door de gebruiker van de grond.

Ja, een starterslening is mogelijk in combinatie met Duokoop, indien de gemeente hiermee akkoord gaat.

Ja.

De Duokoop regeling duurt eeuwig. Dat zorgt ervoor dat je weet waar je aan toe bent, maar je hebt toch de flexibiliteit om de grond te kunnen kopen wanneer je wilt.

Ja, dat is vaak mogelijk.

DNGB, de uitvoerder van Duokoop rekent 1.50% afsluitkosten over de grondwaarde. Gedurende de looptijd van het Duokoop-contract zijn er geen kosten en betaal je alleen de maandelijkse canon. Alleen wanneer je in verzuim bent met betalen van de canon of als je de grond wilt kopen worden er extra kosten in rekening gebracht.

Nee.

DNGB B.V. is de uitvoerder van Duokoop. Stichting DNGB Fonds I is de verpachter van de grond en de partij waar de maandelijkse canon aan moet worden voldaan. Dit fonds is belegd door een aantal gereguleerde Europese pensioenfondsen.

Wil jij Duokopen? Dan kun je terecht bij onze gecertificeerde hypotheek adviseurs of makelaars.

Duokoop is geen financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en valt niet onder het toezicht van de onafhankelijke gedragstoezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Duokoop adviseurs vallen wel onder dit toezicht en beschikken over een Wft-diploma.

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10377&did=2018D31952

STAAT JE VRAAG ER NIET BIJ?

Stel je vraag aan één van onze medewerkers.
Contact opnemen »