VEELGESTELDE VRAGEN

LATER DE GROND ALSNOG KOPEN

Als Duokoper heb je altijd het recht om de grond te kopen en daarmee kun je de woning in volledig eigendom krijgen. De koop is een recht, geen plicht. Het kooprecht is een persoonlijk recht en niet overdraagbaar aan een derde zolang je de woning betrekt. Wanneer je je woning verkoopt en verhuist, kan de koper ervoor kiezen: (1) het kooprecht uit te oefenen, of (2) het Duokoop-contract onveranderd over te nemen (inclusief het kooprecht). Indien je van het kooprecht gebruik wilt maken, dien je dit tenminste drie maanden van tevoren aan DNGB aan te kondigen.

De Duokoop regeling werkt met een vaste grondquote voor de vaststelling van de grondwaarde bij uitoefening van het kooprecht. De grondquote wordt bepaald bij aanvang van het Duokoop contract en is gelijk aan de grondwaarde gedeeld door de totale waarde van het huis. De Duokoper betaalt dan de vaste grondquote keer de getaxeerde marktwaarde van de woning op het moment van uitoefening van het kooprecht. De koopprijs van de grond is nooit lager dan de waarde bij aanvang van het contract. De vaste grondquote maakt de grondwaardering van Duokoop transparant en eenduidig. Dit kenmerk van Duokoop is een positief verschil met vele vormen van gemeentelijk erfpacht waarbij de grondwaardering vaak een bron van discussie is.

Mocht je investeringen aanbrengen in je woning en je kunt dit aantonen door middel van een taxatie, dan wordt daar rekening mee gehouden. Op deze manier profiteer alleen jij van de waardevermeerdering door bijvoorbeeld een uitbouw of een nieuwe badkamer.

Nee, kopen is een recht, nooit een plicht.

STAAT JE VRAAG ER NIET BIJ?

Stel je vraag aan één van onze medewerkers.
Contact opnemen »