VEELGESTELDE VRAGEN

Alle vragen

WAT IS DUOKOOP?

In principe kun je elke woning in Nederland met Duokoop kopen. Het maakt niet uit of het een appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning is. Er zijn natuurlijk een aantal vereisten. Zo mag de woning niet meer waard zijn dan €580.000. Ook moet de woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden gekocht. Om een woning te kunnen kopen moet je in staat zijn om een hypotheek af te sluiten. Dit wordt bepaald door je inkomen te toetsen aan de hand van de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de NHG.

Neem voor meer informatie contact op met Duokoop of een hypotheekadviseur in de buurt en vraag naar de voorwaarden.

Zie ook: www.duokoop.nl/vereisten

Met Duokoop is een koopwoning sneller haalbaar.

Stel, je hebt je droomhuis gevonden en het kost 200.000 euro. Maar met je huidige inkomen kun je maar 185.000 euro lenen bij een bank.

Kopen wordt ‘m dus niet, maar je kunt deze woning wel Duokopen! Met Duokoop koop je namelijk alleen de stenen, niet de grond.

De grond wordt door ons gekocht. Hoeveel de grond waard is, bepaalt een onafhankelijke taxateur.

Stel dat de grond 70.000 euro waard is, dan heb je nog maar een hypotheek nodig van 130.000 euro, en zo kun je het huis toch kopen.

Voor het gebruik van de grond betaal je ons een maandelijks bedrag, dit heet canon. Deze canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met Duokoop heb je een grotere koopcapaciteit. Dat betekent dat er meer koophuizen binnen je budget passen. Je droomhuis is dus sneller binnen bereik zonder dat je meer risico loopt.

Als je Duokoopt, doe je dat voor onbepaalde tijd, dus je mag de grond gebruiken zoals je wilt. Wil je de woning verbouwen, een boom planten of een schuurtje neerzetten? Geen probleem.

Daarnaast kun je de grond op elk gewenst moment alsnog kopen tegen duidelijke voorwaarden.

Koopcapaciteit geeft aan tot welk bedrag je een woning kan kopen op basis van je inkomen. Met Duokoop heb je in de meeste gevallen een grotere koopcapaciteit op de huizenmarkt.

Als je huurt, bouw je geen kapitaal op. En huren is vaak duurder dan kopen. Het voordeel is wel dat je de huur meestal op korte termijn kunt opzeggen.

Als je een huis koopt kan dat niet. Dan moet je wachten tot er een koper is en tot die tijd elke maand je maandlasten betalen. Bij een gewone hypotheek is al het bezit van jou.

Met Duokoop zijn alleen de stenen van jou en pacht je de grond. Je hebt daardoor minder maandlasten. Met zowel kopen als Duokopen bouw je kapitaal op en heb je een fiscaal voordeel. Je bouwt met Duokoop minder kapitaal op, maar je hebt maandelijks meer te besteden en je komt sneller in aanmerking voor een koophuis.

Starters op de woningmarkt hebben nu het probleem dat de leencapaciteit is gedaald en dat de huizenprijzen zijn gestegen. Deze situatie maakt het voor starters moeilijker om aan een koophuis te komen. Duokoop kan voor deze doelgroep de oplossing zijn.

Canon is de maandelijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Stichting DNGB Fonds I. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde van de woning vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde en het canonpercentage worden bij aanvang van het contract bepaald. Het canonpercentage wordt mede bepaald door de kapitaalmarktrente, in het bijzonder de rente op Nederlandse staatsobligaties.

Als Duokoper ben je een maandelijks canonbedrag verschuldigd. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde vermenigvuldigd met het canonpercentage. Dit canonbedrag wordt bepaald bij vestiging van het erfpachtrecht.

De hypotheekrente is aftrekbaar van de inkomstenbelastingen. De aftrekbaarheid geldt ook voor de maandelijkse canon, mits het om een “eigen woning” gaat, dat wil zeggen: het huis moet je eigendom en je hoofdverblijf zijn. De erfpachter moet dus ook de bewoner van de woning zijn.

Het canonbedrag wordt enkel jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex (inflatie). De canon staat dus los van de jaarlijkse inflatiecorrectie voor eeuwig vast. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht waar vaak een herziening van de grondwaarde en canonpercentage is opgenomen.

Wettelijk gezien is canon aftrekbaar. Als deze wet zou veranderen zou dat alle vormen van erfpacht beïnvloeden. Dus ook contracten waarbij de gemeente, waterschappen, provincies en woningbouwcorporaties als verpachter optreden. De wet kan hierbij geen onderscheid maken tussen institutionele beleggers en de overheid.

Je moet maandelijks canon betalen, net zoals je de huur of de hypotheek moet voldoen. Bij langdurig verzuim start DNGB een incassoprocedure.

DNGB, de uitvoerder van Duokoop geeft een eerste waardebepaling van de grond onder de woning. Wanneer je voor Duokoop kiest, taxeert een Register Makelaar Taxateur de uiteindelijke waarde van de grond.

Duokopen is mogelijk bij woningen met een maximale grondwaarde van €290.000. De grondwaarde bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van de woning. Daarnaast kun je alleen Duokopen in combinatie met een hypotheek met NHG.

Elk appartement is gebouwd op een stuk grond. Het totale perceel onder het gebouw wordt toebedeeld aan de afzonderlijke appartementen. In de splitsingsakte wordt aangegeven welk percentage van de grond aan een appartement wordt toebedeeld. Een beëdigd taxateur kan met deze informatie de grondwaarde herleiden.

Nee. De waarde van de grond wordt niet herzien. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht die vaak wel grondwaarde herzieningsmomenten kennen.

Als erfpachter heb je dezelfde rechten als wanneer je de eigenaar van de grond zou zijn. Dus wil je een boom of een schuurtje in je tuin: geen probleem.

De gemeentelijke heffingen blijven gelijk aan de gemeentelijke heffingen die je zou betalen als je de woning zonder Duokoop koopt. De wet bepaalt dat de WOZ-beschikking betaald wordt door de gebruiker van de grond.

Ja, een starterslening is mogelijk in combinatie met Duokoop, indien de gemeente hiermee akkoord gaat.

Ja.

De Duokoop regeling duurt eeuwig. Dat zorgt ervoor dat je weet waar je aan toe bent, maar je hebt toch de flexibiliteit om de grond te kunnen kopen wanneer je wilt.

Ja, dat is vaak mogelijk.

DNGB, de uitvoerder van Duokoop rekent 1.50% afsluitkosten over de grondwaarde. Gedurende de looptijd van het Duokoop-contract zijn er geen kosten en betaal je alleen de maandelijkse canon. Alleen wanneer je in verzuim bent met betalen van de canon of als je de grond wilt kopen worden er extra kosten in rekening gebracht.

Nee.

DNGB B.V. is de uitvoerder van Duokoop. Stichting DNGB Fonds I is de verpachter van de grond en de partij waar de maandelijkse canon aan moet worden voldaan. Dit fonds is belegd door een aantal gereguleerde Europese pensioenfondsen.

Wil jij Duokopen? Dan kun je terecht bij onze gecertificeerde hypotheek adviseurs of makelaars.

Duokoop is geen financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en valt niet onder het toezicht van de onafhankelijke gedragstoezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Duokoop adviseurs vallen wel onder dit toezicht en beschikken over een Wft-diploma.

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10377&did=2018D31952
WAT IS ERFPACHT?

Erfpacht is een recht om een onroerende zaak van een ander te gebruiken. In de praktijk noemt men de onroerende zaak ‘grond’.

De persoon die het erfpachtrecht heeft (erfpachter), heeft dezelfde rechten als wanneer hij/zij de eigenaar van de grond zou zijn.

Ja, Duokoop is een vorm van institutioneel erfpacht waarbij institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) grondeigenaar zijn.

Andere vormen van erfpacht zijn gemeentelijk erfpacht en privaat erfpacht. Ook woningbouwcorporaties treden vaak op als erfverpachter.

Canon is de maandelijkse vergoeding die je als erfpachter aan de grondeigenaar betaalt voor het gebruik van de grond.

Ja, canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Mits het huis je hoofdverblijf is.

De aftrekbaarheid van canon is wettelijk geregeld. Het geldt voor alle vormen van erfpacht, zowel gemeentelijk erfpacht als institutioneel erfpacht.

Dit hangt af van de erfpachtvoorwaarden, er zijn verschillende vormen van canon. Bij bepaalde vormen van erfpacht wordt de grondwaarde en canon na een bepaalde periode herzien. Bij Duokoop is dit gelukkig anders, de canon wordt jaarlijks alleen aangepast met inflatie en wordt nooit herzien.

Dat ligt aan de vorm van erfpacht. Bij bepaalde vormen van gemeentelijk erfpacht wordt de grondwaarde en de canon na een periode herzien. Bij Duokoop is dit gelukkig anders, er is nooit herziening van grondwaarde.

Dat ligt aan de vorm van erfpacht. Sommige vormen van erfpacht duren 49 of 99 jaar. Duokoop zit beter in elkaar. Een Duokoop-regeling is namelijk eeuwigdurend waarbij je de mogelijkheid hebt om op ieder moment de grond te kopen.

Dat ligt aan de vorm van erfpacht. In sommige gevallen is het mogelijk om de grond te kopen of de toekomstige canon in een keer vooruit te betalen.

Met Duokoop heb je het recht (nooit de plicht) om op ieder moment de grond erbij te kopen. Het maakt niet uit of je het doet om de woning in vol eigendom te verkrijgen of in vol eigendom te verkopen.

Als je van je kooprecht gebruik wilt maken, moet je dat tenminste drie maanden van tevoren bij ons aankondigen. Het kooprecht is verbonden aan het Duokoop contract, een nieuwe eigenaar kan het Duokoop contract overnemen.

Dat ligt aan de vorm van erfpacht. Bij sommige vormen van erfpacht ben je beperkt in de manieren waarop je de grond kunt gebruiken. Bij Duokoop heb je dezelfde rechten als wanneer je de eigenaar van de grond zou zijn. Dus wil je een boom of een schuurtje in je tuin: geen probleem.

De overheid wil starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. Daarom geldt vanaf 1 januari 2021 dat kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning betalen. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Zie voor de gehanteerde tarieven de onderstaande tabel.
OVERDRACHTSBELASTING - VOOR EIGEN BEWONING
LEEFTIJD KOPER VOOR EIGEN BEWONINGRECHT OPVRIJSTELLINGZONDER DUOKOOP WONING MET GRONDMET DUOKOOP EN ANDER ERFPACHT WONING ZONDER GROND
TOT EN 31 DECEMBER 2020
IEDEREENN.V.T.2% OVER WONING EN GROND2% OVER DE WONING + 2% OVER 17 X JAARCANON
VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 MAART 2021
< 35 JAARJA0%0%
< 35 JAARNEE2% OVER WONING EN GROND2% OVER DE WONING + 2% OVER 17 X JAARCANON
> 34 JAARN.V.T2% OVER WONING EN GROND2% OVER DE WONING + 2% OVER 17 X JAARCANON
NA 1 APRIL 2021 EN MAXIMALE KOOPSOM < € 400.000
< 35 JAARJA0%0%
< 35 JAARNEE2% OVER WONING EN GROND2% OVER DE WONING + 2% OVER 17 X JAARCANON
> 34 JAARN.V.T2% OVER WONING EN GROND2% OVER WONING EN GROND
NA 1 APRIL 2021 EN MAXIMALE KOOPSOM > € 400.000
IEDEREENN.V.T.2% OVER WONING EN GROND2% OVER DE WONING + 2% OVER 17 X JAARCANON
Let Op: Als een stel samen de woning koopt is de overdrachtsbelasting volgens bovenstaande tabel van toepassing voor het deel dat wordt gekocht.
LATER DE GROND ALSNOG KOPEN

Als Duokoper heb je altijd het recht om de grond te kopen en daarmee kun je de woning in volledig eigendom krijgen. De koop is een recht, geen plicht. Het kooprecht is een persoonlijk recht en niet overdraagbaar aan een derde zolang je de woning betrekt. Wanneer je je woning verkoopt en verhuist, kan de koper ervoor kiezen: (1) het kooprecht uit te oefenen, of (2) het Duokoop-contract onveranderd over te nemen (inclusief het kooprecht). Indien je van het kooprecht gebruik wilt maken, dien je dit tenminste drie maanden van tevoren aan DNGB aan te kondigen.

De Duokoop regeling werkt met een vaste grondquote voor de vaststelling van de grondwaarde bij uitoefening van het kooprecht. De grondquote wordt bepaald bij aanvang van het Duokoop contract en is gelijk aan de grondwaarde gedeeld door de totale waarde van het huis. De Duokoper betaalt dan de vaste grondquote keer de getaxeerde marktwaarde van de woning op het moment van uitoefening van het kooprecht. De koopprijs van de grond is nooit lager dan de waarde bij aanvang van het contract. De vaste grondquote maakt de grondwaardering van Duokoop transparant en eenduidig. Dit kenmerk van Duokoop is een positief verschil met vele vormen van gemeentelijk erfpacht waarbij de grondwaardering vaak een bron van discussie is.

Mocht je investeringen aanbrengen in je woning en je kunt dit aantonen door middel van een taxatie, dan wordt daar rekening mee gehouden. Op deze manier profiteer alleen jij van de waardevermeerdering door bijvoorbeeld een uitbouw of een nieuwe badkamer.

Nee, kopen is een recht, nooit een plicht.
WAT ALS IK VERHUIS?

Het Duokoop contract is verbonden aan de woning. De koper van uw woning kan er voor kiezen het Duokoop-contract onveranderd over te nemen of gebruik te maken van het kooprecht wanneer de koper de woning in volledig eigendom wil hebben. Dit kenmerk van Duokoop is een zeer belangrijk en positief verschil met de meeste vormen van gemeentelijk erfpacht waarbij de koper niet een kooprecht op de grond heeft.

Mocht je investeringen aanbrengen in je woning en je kunt dit aantonen door middel van een taxatie, dan wordt daar rekening mee gehouden. Op deze manier profiteer alleen jij van de waardevermeerdering door bijvoorbeeld een uitbouw of een nieuwe badkamer.
HUIS VERKOPEN MET DUOKOOP

Duokoop zorgt ervoor dat meer mensen jouw huis kunnen kopen. We leggen het uit met een voorbeeld.

Stel: Je hebt een woning te koop gezet met een vraagprijs van 200.000 euro. Als een koper deze woning volledig wil financieren met een hypotheek heeft hij een inkomen nodig van ongeveer 47.000 euro per jaar.

Door de woning met Duokoop te koop zetten kan de vraagprijs flink omlaag! Als de waarde van de grond gelijk is aan 70.000 euro, kan je de woning te koop zetten met een nieuwe vraagprijs van 130.000 euro. Deze lagere vraagprijs trekt meer potentiële kopers. Jouw woning krijgt dus veel meer aandacht!

Een koper kan altijd zelf kiezen of hij de woning met of zonder Duokoop wil kopen. Als hij de woning met Duokoop wil kopen, moet hij wel canon betalen voor het gebruik van de grond. Bij een vraagprijs van 130.000 en een jaarlijkse canon van 2.765 euro, heeft een koper een inkomen nodig van ongeveer 44.000 euro per jaar.

Dus met Duokoop kunnen meer mensen jouw woning kopen! Deze voorbeeldberekening is gemaakt op basis van een hypotheekrente van 2,5% en aankoopkosten van 4%.

---

Dus: waarom zou je je huis verkopen met Duokoop? Omdat veel meer mensen het dan kunnen kopen. En daardoor gaat het verkopen een stuk sneller!
WAT ZIJN DE VEREISTEN?

Duokoop is verbonden aan strikte criteria met betrekking tot je inkomen en de woning. Zo worden de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de Nationale Hypotheek Garantie gehanteerd om je inkomen te toetsen. Daarnaast is het Duokoop-contract alleen af te sluiten in combinatie met een NHG hypothecaire lening. Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.

In principe voor elk woonhuis en appartement binnen de geldende criteria, waaronder bijvoorbeeld de eis dat de erfpachter de woning bewoont en er een schoongrondverklaring is. Daarnaast mag de grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde) niet groter zijn dan 50%. Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.

Duokoop houdt rekening met de criteria die de banken hebben geformuleerd voor het verstrekken van een hypothecaire lening op erfpacht. Duokopen is alleen toepasbaar in combinatie met een NHG hypothecaire lening. Veel banken accepteren Duokoop. Wil je weten welke banken Duokoop op dit moment accepteren? Vraag dit dan aan jouw hypotheekadviseur.

Ja.
WELKE RECHTEN HEEFT DE GRONDEIGENAAR?

Bij verkoop van de grond door de grondeigenaar is de koper van de grond gehouden aan alle bepalingen van het erfpachtcontract. Het contract kan niet eenzijdig worden aangepast. De nieuwe koper kan dus het contract niet wijzigen zonder jouw toestemming. Voor de Duokoper verandert er dus niks, behalve dat je een nieuwe grondeigenaar krijgt.

Nee. De koper van de grond, altijd een institutionele belegger zoals een pensioenfonds, kan niet bepalen hoe jij de grond mag gebruiken of wat jij ermee mag doen. De grondaankoop wordt door het pensioenfonds gekocht als een belegging. Voor het gebruik van de grond betaal je maandelijks een vergoeding aan de grondeigenaar: de canon. Dit is te vergelijken met huur.

Nee, de koper van de grond is slechts financieel betrokken en zal zich niet bemoeien met hoe jij de grond gebruikt. Je mag dus binnen de kaders van het bestemmingsplan alles met de grond doen. Net zoals je dat zou doen als je eigenaar van de grond was geweest.

Voor de Duokoper heeft een faillissement van de grondeigenaar geen gevolgen. Het erfpachtcontract is eeuwigdurend en kan niet eenzijdig worden gewijzigd, ook niet door een curator. De eigenaar van de grond is een pensioenfonds, de kans dat een pensioenfonds failliet gaat is zeer gering. Maar in het zeer onwaarschijnlijke geval dat het pensioenfonds failliet zou gaan verandert er voor de Duokoper dus niks, behalve dat je een nieuwe grondeigenaar krijgt.

Bij Duokoop wordt de grond gekocht door een pensioenfonds. Pensioenfondsen investeren veel in de woningmarkt door woningen te kopen en te verhuren en door hypotheken voor het kopen van woningen te verstrekken. Sinds kort investeren pensioenfondsen nu ook in Duokoop zodat starters een meer passende woning kunnen kopen.
WONINGCORPORATIES

Wanneer je de kans krijgt om je huurwoning van de woningcorporatie te kopen kun je Duokoop gebruiken om de koop mogelijk te maken. Omdat Duokoop een zelfbewoningsplicht kent (je moet in de woning blijven wonen na aankoop), wordt aan de eisen van de woningwet voldaan.

Wanneer je de kans krijgt om een (nieuwbouw) woning van de woningcorporatie te kopen kun je Duokoop gebruiken om de koop mogelijk te maken. Omdat Duokoop een zelfbewoningsplicht kent (je moet in de woning blijven wonen na aankoop), wordt aan de eisen van de woningwet voldaan.

Dat kan gebeuren omdat nog niet alle woningcorporaties bekend zijn met Duokoop. In dat geval kun je (of je financieel adviseur) vragen of de woningcorporatie contact opneemt met DNGB (tido@dngb.nl). Je kunt de woningcorporatie ook suggereren om bij vragen contact op te nemen met de Authoriteit Woningcorporaties (AW).
OVERIG

Jazeker, klik hier voor de erfpachtvoorwaarden van Duokoop.

Als je een klacht hebt, kun je dit indienen. Daarvoor kun je onderstaand klachtenformulier downloaden en sturen naar klachten@duokoop.nl.

Wij nemen de klachten van onze klanten serieus.

Klachtenformulier »

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen »

STAAT JE VRAAG ER NIET BIJ?

Stel je vraag aan één van onze medewerkers.
Contact opnemen »