Welke partijen zijn verbonden aan Duokoop?

DNGB B.V., is de uitvoerder van Duokoop. De Stichting DNGB Fonds I is de verpachter van de grond en de partij waar de maandelijkse canon aan moet worden voldaan. Dit fonds is belegd door een aantal gereguleerde Europese en Nederlandse pensioenfondsen.

Kan ik mijn grond rechtstreeks verkopen? En wat wordt hiermee bedoeld?

Ja, dat gaat via hypotheekadviseurs die bekend zijn met Duokoop. De hypotheekadviseur adviseert en kan voor jou een offerte aanvragen bij DNGB, de uitvoerder van Duokoop. Klik hier voor een hypotheekadviseur bij jou in de buurt.

Hoe wordt de waarde van de grond bepaald?

DNGB, de uitvoerder van Duokoop geeft een eerste waardebepaling van de grond onder de woning. Wanneer je voor Duokoop kiest, taxeert een Register Makelaar Taxateur de uiteindelijke waarde van de grond.

Wordt de waarde van de grond herzien in de tijd?

De waarde van de grond wordt niet herzien zolang de erfpachter de grond pacht van de verpachter, Stichting DNGB Fonds I. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht die vaak wel grondwaarde herzieningsmomenten kennen.

Wat is canon?

Canon is de maandelijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Stichting DNGB Fonds I. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde van de woning vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde en het canonpercentage worden bij aanvang van het contract bepaald. Het canonpercentage wordt mede bepaald door de kapitaalmarktrente, in het bijzonder de rente op Nederlandse staatsobligaties.

Verandert de canon in de tijd?

Het canonbedrag wordt slechts enkel jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex. De canon staat dus los van de jaarlijkse inflatiecorrectie voor eeuwig vast. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van gemeentelijk erfpacht waar vaak een herziening van de grondwaarde en canonpercentage is opgenomen.

Is de canon aftrekbaar?

De hypotheekrente is aftrekbaar van de inkomstenbelastingen. De aftrekbaarheid geldt ook voor de maandelijkse canon, mits het om een “eigen woning” gaat, dat wil zeggen: het huis moet je eigendom en je hoofdverblijf zijn. De erfpachter moet dus ook de bewoner van de woning zijn.

Kan de grond worden gekocht?

Als Duokoper heb je altijd het recht om de grond te kopen en daarmee kun je de woning in volledig eigendom krijgen. De koop is een recht, geen plicht. Het kooprecht is een persoonlijk recht en niet overdraagbaar aan een derde zolang je de woning betrekt. Wanneer je je woning verkoopt en verhuist, kan de koper er voor kiezen: (1) het kooprecht uit te oefenen, of (2) het Duokoop-contract onveranderd over te nemen (inclusief het kooprecht). Indien je van het kooprecht gebruik wilt maken, dien je dit tenminste drie maanden van tevoren aan DNGB aan te kondigen. Het kooprecht is verbonden aan het Duokoop contract. Het kooprecht is een kenmerk van de Duokoop-regeling waarmee het zich positief onderscheidt van vele vormen van gemeentelijk erfpacht.

Tegen welke waarde koop ik de grond wanneer ik van mijn kooprecht gebruik maak?

De Duokoop regeling werkt met een vaste grondquote voor de vaststelling van de grondwaarde bij uitoefening van het kooprecht. De grondquote wordt bepaald bij aanvang van het Duokoop contract en is gelijk aan de grondwaarde gedeeld door de koopsom totale waarde van het huis. De Duokoper betaalt dan de vaste grondquote keer de getaxeerde marktwaarde van de woning op het moment van uitoefening van het kooprecht, met een minimum prijs gelijk aan de oorspronkelijke grondwaarde. De vaste grondquote maakt de grondwaardering van Duokoop transparant en eenduidig. Dit kenmerk van Duokoop is een positief verschil met vele vormen van gemeentelijk erfpacht waarbij de grondwaardering vaak een bron van discussie is.

Wat gebeurt er als ik mijn woning verkoop en verhuis?

Het Duokoop contract is verbonden aan de woning. De koper van uw woning kan er voor kiezen het Duokoop-contract onveranderd over te nemen of gebruik te maken van het kooprecht wanneer de koper de woning in volledig eigendom wil hebben. Dit kenmerk van Duokoop is een zeer belangrijk en positief verschil met de meeste vormen van gemeentelijk erfpacht waarbij de koper niet een kooprecht op de grond heeft. Op dit punt is er geen verschil tussen vormen van gemeentelijk erfpacht en Duokoop.

Wat zijn mijn rechten als erfpachter?

Als erfpachter heb je nagenoeg dezelfde rechten als wanneer je de eigenaar van de grond zou zijn.

Ben ik verplicht de grond te kopen in de toekomst?

Nee, kopen is een recht, geen plicht.

Wil mijn bank meewerken aan Duokopen?

Duokoop houdt rekening met de criteria die de banken hebben geformuleerd voor het verstrekken van een hypothecaire lening op erfpacht. Duokopen is alleen toepasbaar in combinatie met een NHG hypothecaire lening.

Wanneer kom ik voor Duokoop in aanmerking?

Duokoop is verbonden aan strikte criteria met betrekking tot je inkomen en de woning. Zo worden de maximale woonlasten criteria van de NIBUD en de Nationale Hyptheek Garantie gehanteerd om je inkomen te toetsen. Daarnaast is het Duokoop-contract alleen af te sluiten in combinatie met een NHG hypothecaire lening. Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.

Voor welk type woningen is Duokoop van toepassing?

In principe voor elk woonhuis en appartement binnen de geldende criteria, waaronder bijvoorbeeld de eis dat de erfpachter de woning bewoont en er een schoongrondverklaring is. Daarnaast mag de grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde) niet groter zijn dan 50%. Voor overige criteria verwijzen wij je naar een hypotheekadviseur in de buurt die bekend is met Duokoop.

Zijn er kosten verbonden aan het afsluiten van het Duokoop-contract?

DNGB, de uitvoerder van Duokoop rekent 1% afsluitkosten over de grondwaarde. Gedurende de looptijd van het Duokoop-contract zijn er geen kosten en betaal je alleen de maandelijkse canon. Alleen wanneer je in verzuim bent met betalen van de canon of je de grond wilt kopen worden er extra kosten in rekening gebracht.

Wat gebeurt er als ik de canon niet betaal?

Je moet maandelijks canon betalen, net zoals je de huur of de hypotheek moet voldoen. Bij langdurig verzuim start DNGB een incassoprocedure.

Kan ik de algemene voorwaarden van Duokoop inzien?

Jazeker, klik hier voor de erfpachtvoorwaarden van Duokoop.

Waar kan ik met een klacht terecht?

DNGB streeft naar 100% klanttevredenheid. Als je onverhoopt toch niet tevreden bent, dan kun je in het aan- of verkooptraject contact opnemen met DNGB.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat moet ik doen?

Een hypotheekadviseur bij jou in de buurt, die bekend is met Duokoop kan overige vragen beantwoorden. Klik hier voor een hypotheekadviseur bij jou in de buurt.

NEEM DAN CONTACT OP MET EEN HYPOTHEEKADVISEUR

Duokoop is een geregistreerd merk van DNGB

Top