Privacy statement van DNGB B.V. (DNGB)

Het belang van de klant staat altijd centraal

DNGB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie verstrekt aan DNGB wordt niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd.

Website

De DNGB website gebruikt cookies om voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel deze functie uit.

Wat doet DNGB ter bescherming met je gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.

Commercieel e-mailbeleid

Als je geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van DNGB kun je je eenvoudig afmelden. Onder iedere nieuwsbrief treft je een afmeldmogelijkheid aan. Als je hier gebruik van maakt wordt uw e-mail automatisch verwijderd en ontvangt je niet meer de nieuwsbrief.

Als je geen prijs stelt op informatie, kunt je je op de volgende manieren uitschrijven.
_Telefonisch: 085- 489 48 50
_Per e-mail: info@dngb.nl
_Onderaan de nieuwsbrief

Functioneel e-mailbeleid

Er zijn ook berichten van DNGB die in beginsel geen wettelijke afmeldmogelijkheid kennen. Dit soort berichten zijn geen direct marketing omdat ze geen reclame-karakter hebben (geen ‘spam’). Bijvoorbeeld berichtgeving over de offerte aanvraag, validatie en grondtaxatie.

Toepasselijkheid van dit privacystatement

De bepalingen van dit privacystatement zijn van toepassing op de website van DNGB waarvan het Internet adres (URL) eindigt op dngb.nl. Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van DNGB zijn verbonden.

Wijziging van dit privacystatement DNGB behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen.

Voor vragen over dit privacystatement en de wijze waarop DNGB persoonsgegevens verwerkt, kunt je een e-mail sturen naar info@dngb.nl

Top