Kenneth’s Column: Aflossingsblij met Duokoop!
2019-07-03Auteur: Kenneth van Kamperdijk
Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een aflossingsvrije hypotheek. Lekker, die lage maandlasten, maar dat is niet zonder gevolgen. De bank heeft namelijk het recht om de hypotheek na een looptijd van dertig jaar op te eisen. Dit betekent dat de hypotheek in één keer moet worden terugbetaald. Voor veel cliënten betekent dit dat zij hun spaargeld moeten gaan aanspreken om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten. Als er onvoldoende spaargeld of inkomen is, moet de woning verkocht worden en is een dure huurwoning vaak de enige optie.

Na dertig jaar komt de hypotheekrenteaftrek voor een bestaande hypotheek te vervallen. In 2031 zullen hypotheken die voor 2001 gesloten zijn, niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. De bruto rente wordt dan netto.

Duokoop kan voor veel cliënten de oplossing zijn. In deze column zal ik een opsomming geven van de oplossingen die de banken bieden en de effecten van deze oplossingen. Daarna zal ik de oplossingen geven die Duokoop biedt. 

Oplossing door banken
Cliënten kunnen jaarlijks kosteloos 10% tot 20% aflossen van hun aflossingsvrije hypotheek. Dit vermindert direct de maandelijkse lasten. Let wel op dat een aflossing van bijvoorbeeld €20.000 of €30.000 de maandlasten niet substantieel naar beneden brengt. Tevens moeten ze dit spaargeld wel beschikbaar hebben.

Oplossing door Duokoop
Cliënten kunnen de aflossingsvrije hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen door over te sluiten met Duokoop. 
 • De cliënten hoeven geen eigen geld in te brengen op hun aflossingsvrije hypotheek. De cliënten houden hun spaargeld liquide en kunnen zelf bepalen wat ze ermee gaan doen.
 • Wanneer de lening vroegtijdig wordt afgelost met de opbrengst van Duokoop, is geen boeterente verschuldigd (net zoals bij reguliere verkoop geen boeterente verschuldigd is).
Oplossing door banken
De cliënt kan er ook voor kiezen om de aflossingsvrije hypotheek helemaal of gedeeltelijk om te zetten naar een hypotheekvorm waarbij wel wordt afgelost, annuitair of lineair. Hierdoor zullen de maandlasten behoorlijk gaan stijgen omdat de looptijd minder dan 30 jaar is.

Oplossing door Duokoop
Door over te sluiten met Duokoop wordt de grond onder de woning verkocht aan DNGB en teruggegeven aan de cliënt in de vorm van een erfpachtcontract. De cliënt huurt de grond en betaalt alleen een maandelijkse canon. De canon is eeuwigdurend en het gedeelte dat wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek en woning verbeteringen blijft aftrekbaar. De cliënt hoeft dus niet af te lossen over de grond, waardoor de maandlasten laag blijven.

Oplossing door banken
In 2031 zal voor veel hypothecaire leningen het fiscale voordeel vervallen. Dus als je een aflossingsvrije hypotheek omzet naar een annuitaire of lineaire hypotheek moet je rekening houden met de looptijd van de annuiteit. Immers, het fiscale voordeel zal vervallen en de annuiteit zal doorlopen, ook naar pensionering als je met een langere looptijd gaat rekenen om de maandlast laag te houden.

Oplossing door Duokoop
 • Door over te sluiten met Duokoop blijven de maandlasten van je cliënt nagenoeg gelijk, omdat je geen extra aflossing hebt na 2031 (als je toen had gekozen voor een langere looptijd van de lening). Met Duokoop heb je dan nog steeds fiscaal voordeel over de canon.
 • De cliënten hoeven geen eigen geld in te brengen op hun aflossingsvrije hypotheek. De cliënten houden hun spaargeld liquide en kunnen zelf bepalen wat ze ermee gaan doen.
 • Wanneer de lening vroegtijdig wordt afgelost met de opbrengst van Duokoop, is geen boeterente verschuldigd (net zoals bij reguliere verkoop geen boeterente verschuldigd is).
Alle voordelen van Duokoop op een rijtje
 • Cliënt hoeft geen eigen geld in te brengen op zijn aflossingsvrije hypotheek. Client houdt zijn spaargeld liquide en kan zelf bepalen wat hij ermee gaat doen.
 • Door over te sluiten met Duokoop wordt de grond onder de woning verkocht aan DNGB en teruggegeven aan de cliënt in de vorm van een erfpachtcontract. De cliënt huurt de grond terug en betaalt maandelijks canon. De canon is eeuwigdurend en is ook fiscaal aftrekbaar na 2031. 
 • De polis en/of bankspaarrekening kan blijven doorlopen om het restant van de hypotheek op de afgesproken datum af te lossen.
 • Oversluiten met Duokoop geeft de cliënt de mogelijkheid om in zijn werkzame periode toch nog te sparen. Het opgebouwd vermogen kan de cliënt straks naar eigen inzicht inzetten om hun pensioen aan te vullen, hun woning aan te passen op de toekomst, etc. 
 • Cliënt hoeft niet gedwongen zijn woning te verkopen.
 • Wanneer de lening vroegtijdig wordt afgelost met de opbrengst van Duokoop, is geen boeterente verschuldigd (net zoals bij reguliere verkoop geen boeterente verschuldigd is).

Vragen over deze column? Bel mij dan!
Over de auteur
......
Kenneth van Kamperdijk
085 - 489 48 55kenneth@dngb.nl
Kenneth is Duokoop & Duowonen expert bij DNGB. Hij weet als geen ander wat er op de markt speelt, zowel bij consumenten als bij financieel adviseurs.

Deel dit artikel op social media