Вашата брутна заплата?
Въведете годишния си брутен доход
Принос на собствени средства / собствен капитал
Можете да си купите недвижим имот
ZONDER DUOKOOP
ZONDER DUOKOOP

 ,-

МАКСИМАЛНА ЦЕНА ЗА ПОКУПКА

С DUOKOOP

 ,-

МАКСИМАЛНА ЦЕНА ЗА ПОКУПКА

БЕЗ DUOKOOP

Като купувате с Duokoop, увеличавате финансовия си капацитет чрез:

 ,-

Met Duokoop stijgt je koopcapaciteit niet. Wel zijn je maandlasten lager.